Rekurzija

Makroekonomija

Jure je razvil napreden postopek, ki na podlagi makroekonomskih podatkov predvidi gibanje cen delnic podjetij. Algoritem za postopek imenuje JurePostopek. Algoritem sprejme kot parameter tabelo celih števil, deluje pa po sledečih pravilih: če tabela prazna, naj vrne 0 če je dolžina tabele enaka 1, vrne ta element povečan za ena sicer vrne kot rezultat (a+c)*JurePostopek(tabela brez prvega elementa), kjer je a prvi, c pa zadnji element tabele Primer izvedbe postopka na tabeli [1, 2, 3]: JurePostopek([1, 2, 3]) = (1 + 3) * JurePostopek([2, 3]) = 4 * 20 = 80 JurePostopek([2, 3]) = (2 + 3) * JurePostopek([3]) = 5 * 4 = 20 JurePostopek([3]) = (3 + 1) = 4 Sestavi metodo, ki deluje po principu Juretovega postopka

Namig