Nizi

Kričeči palindrom

Včasih palindromi (besede, ki se enako berejo z leve proti desni kot od desne proti levi) kar bodejo v oči. Običajno, sploh če so daljši, pa ne. Ker bi radi hitreje videli, kako blizu palindromu je poljuben niz, potrebujemo program, ki bo dele nizov, ki so "palindromasti" izpisal z VELIKIMI ČRKAMI. To pomeni, da bo vsako črko na $i$-tem mestu v nizu spremenil v veliko, če je enaka črki $i$ mest od konca besede (ki jo bo prav tako zamenjal z veliko). Uporabnik bo seveda niz na začetku vnesel, program pa bo izpisal spremenjeni niz. Nekaj primerov:

"RADAR" "paCek" "mama" "AmplItudA" "PERica Reze Raci REP" "PERICAREZERACIREP"

Namig