Objektno programiranje

Knjige

V knjižnici imajo za vsako knjigo, ki jo izposojajo, naslednje podatke: $ime$ $avtor$ $serijska št.$ $zaloga$ $izposojeno$ Sestavi razred Knjiga, ki je primeren za predstavitev teh podatkov v Javi. Napiši objektno metodo $toString()$, ki vrne niz, primeren za izpis na ekran. Sestavi še glavni program, ki prebere tabelo 7 knjig in izpiše vse izposojene knjige.

Rešitev (Java)