Zanke

Domače naloge

Učenci v osnovnih šolah vedno manj izpolnjujejo šolske obveznosti in skoraj vsako uro se najde kakšen, ki nima domače naloge. Učiteljica Mateja se je zato odločila za posebno taktiko. Za vsakega učenca posebej bo mesečno beležila manjkajoče domače naloge. V primeru, da bo učenec četrtič brez domače naloge, bo nemudoma poklicala starše, ob koncu meseca pa bo število manjkajočih domačih nalog pomnožila s 3 in dobljeno število bo predstavljalo število obveznih dodatnih nalog. Ker ideja sploh ni slaba, ji pomagaj to realizirati. Učiteljica bo sicer zelo vesela tvoje pomoči, tvoji sošolci pa nekoliko manj...

Napiši program za posameznega učenca, ki za vsako uro matematike (mesečno je predvidoma 16 ur) prebere, ali je učenec naredil domačo nalogo ali ne. Ko učenec četrtič nima domače naloge, naj program izpiše »Pokliči starše«, ob koncu meseca, pa naj izpiše število dodatnih domačih nalog, ki je trikratnik števila manjkajočih nalog.

Namig