Tabele

Clanarina

Društvo motoristov vsako leto pobira članarino na občnem zboru. Ker so zaradi kompliciranega računanja članarine vedno zamujali z občnim zborom, so se odločili, da bodo pobiranje modernizirali z računalniškim programom.Kriterij pobiranja je določen glede na dolžino članstva v društvu in priznanj za delo. Začetna članarina znaša 10 EUR, potem pa se zmanjšuje za vsako leto članstva za 10 centov. Poleg tega se ta članarina prepolovi, če je član v zadnjih 10-tih letih prejel društveno priznanje. Zaradi lažjega pobiranja se članarina zaokrožuje na 10 centov.

Namig