Spremenljivke, izrazi in prirejanje

Celi in decimalni del števila

Tonček si pri realnih številih težko predstavlja, kateri je celi in kateri decimalni del števila. Zato mu napiši program, kjer bo lahko po vnosu števila dobil izpis celega in izpis decimalnega dela števila. Seveda naj se izpiše tudi vneseno število.

Komentar: Pri tej nalogi bi lahko dodali odrez decimalnega dela na npr. stotine. Tako bi število npr. lahko zaokrožili na dve decimalki.

Namig