Rekurzija

Belokrajnski vzorci

Sestavite metodo, ki izračuna, kolikšna je dolžina niti, ki jo potrebujemo za izdelavo vzorca stopnje n, če za najmanjše vbode porabimo 3 mm niti (za vzorec stopnje 1 torej porabimo 5 x 4 × 3 mm = 60 mm).

Rešitev (Java)