Rekurzija

Alternirajoče vsote

Alternirajoče vsote Sestavi metodi * public static int Vsota (int n), ki izračuna vsoto naravnih števil od ena do n. * public static int AltVsota (int n) , ki izračuna alternirajočo vsoto naravnih števil med ena in n. Tako klic AltVsota (4) izračuna vsoto 1 - 2 + 3 - 4 = -2. Obe metodi napiši nerekurzivno in rekurzivno!

Rešitev (C#)